Recent/Future Events

Wuxi Classic

(23rd-29th June)


(30th June-6th July)

Recent Centuries

candidatestrongerAbelCenturies List

147 Breaks

6th July

Judd Trump - 114, 101

Neil Robertson - 109


5th July

Judd Trump - 114, 101

Neil Robertson - 100


4th July

Judd Trump - 110

Ricky Walden - 104

Twitter Follow Button

Google Translator

Recent Forum Posts

Recent Blog Entries

asian tour 3 (2013 zhengzhou open)

Dates: 20th October-24th October

Venue: Guanhua Grand Hotel, Zhengzhou, China

Total Prize Fund: £50,000

Winners Share: £10,000

 

Centuries: 20

last 128

Ju Reti vs bye

Zhang Yong 4-1 Wang Shi

Chen Feilong 4-0 Pang Junxu

Li Yuan 4-1 Yuan Sijun

Lin Shuai 4-0 Liu Yiqi

Alan McManus vs bye

Gary Wilson 4-2 Ji Zhijun

Barry Pinches 4-0 Yao Pengcheng

 

Hu Hao w/o vs Long Yun

Chen Ruifi 1-4 Yong Fan

Jin Long 4-0 Xiong Jun

Zhu Yinghui 4-1 Yu Haitao

Wang Heng 3-4 Shan Xianshu

John Higgins 4-0 Liu Jaiming

Yan Bingtao vs bye

Anthony McGill 4-0 Yang Qingtian

 

Ahmed Saif vs w/o Li Zhen

Wang Yuchen 4-1 Ma Yinzhu

Fang Xiongman vs bye

Liu Chuang vs bye

Li Yan 4-2 Zhang Yadong

Tian Pengfei vs bye

Guan Zhen 4-1 Feng Zeyuan

Xu Xinjian 4-2 Zhou Jun

 

Rouzi Maimaiti vs bye

Ma Tingpeng 4-0 Zhang Yi

Ben Woollaston 4-0 Xu Si

Lu Ning w/o vs Xiao Long

Yu Delu vs bye

Zhao Xintong 4-1 Zhang Hanxuan

Liang Wenbo vs bye

Li Hang 4-2 Zhang Zihao

Scott Donaldson vs bye

Niu Zhuang 4-1 Gao Le

Wang Zepeng 4-2 Sun Peng

Lu Chenwei vs bye

Rory McLeod 4-3 Wang Yuanfan

Xiao Guodong vs bye

Zhang Yang 4-0 Yang Gangxinfu

Pan Weixing 4-2 Sun Hongrui

 

Cai Jianzhong 3-4 Feng Yu

Tang Jun vs bye

Ma Bing 4-1 Zhang Xinwei

Luo Honghao 4-2 Fan Zhengyi

Da Hailin vs bye

Lin Yongzhi 1-4 Chen Zifan

Alex Davies 1-4 Qiu Yalong

Zou Junhai 4-2 Liu Ying

 

Au Chi-wai 4-1 Chen Junhao

Zhong Lin 4-1 Li Wei

Ross Muir 4-0 Wang Peng

Cao Yupeng vs bye

Cao Xinlong 4-3 Li Weixue

Ding Junhui vs bye

Zhou Yuelong vs bye

Chen Zhe 4-3 Wang Linhan

 

Zhang Anda 4-0 Wang Qianwei

Lyu Haotian 4-3 Li Yujin

Mei Xiwen vs bye

Shi Hanqing vs w/o Huang Jiahao

Graeme Dott 4-0 Zhou Xiao

Stuart Bingham 4-0 He Guoqiang

Fang Fan 1-4 Pa Ruke

Mark Selby vs bye

last 64

Ju Reti 4-0 Zhang Yong

Chen Feilong 0-4 Li Yuan

Lin Shuai 0-4 Alan McManus

Gary Wilson 4-1 Barry Pinches

 

Hu Hao 4-1 Yong Fan

Jin Long 4-0 Zhu Yinghui

Shan Xianshu 0-4 John Higgins

Yan Bingtao 3-4 Anthony McGill

 

Li Zhen 1-4 Wang Yuchen

Fang Xiongman 0-4 Liu Chuang

Li Yan 1-4 Tian Pengfei

Guan Zhen 4-0 Xu Xinjian

 

Rouzi Maimaiti 4-3 Ma Tingpeng

Ben Woollaston 4-1 Lu Ning

Yu Delu 0-4 Zhao Xintong

Liang Wenbo 4-3 Li Hang

Scott Donaldson 4-0 Niu Zhuang

Wang Zepeng 1-4 Lu Chenwei

Rory McLeod 2-4 Xiao Guodong

Zhang Yang 2-4 Pan Weixing

 

Feng Yu 4-2 Tang Jun

Ma Bing 1-4 Luo Honghao

Da Hailin 1-4 Chen Zifan

Qiu Yalong 4-1 Zou Junhai

 

Au Chi-wai 4-1 Zhong Lin

Ross Muir 0-4 Cao Yupeng

Cao Xinlong w/o vs Ding Junhui

Zhou Yuelong 4-1 Chen Zhe

 

Zhang Anda 2-4 Lyu Haotian

Mei Xiwen 1-4 Huang Jiahao

Graeme Dott 4-3 Stuart Bingham

Pa Ruke 4-3 Mark Selby

last 32

Ju Reti 3-4 Li Yuan

Alan McManus 0-4 Gary Wilson

Hu Hao 4-2 Jin Long

John Higgins 1-4 Anthony McGill

 

Wang Yuchen 1-4 Liu Chuang

Tian Pengfei 2-4 Guan Zhen

Rouzi Maimaiti 4-2 Ben Woollaston

Zhao Xintong 0-4 Liang Wenbo

Scott Donaldson 4-1 Lu Chenwei

Xiao Guodong 4-1 Pan Weixing

Feng Yu 1-4 Luo Honghao

Chen Zifan 4-2 Qiu Yalong

 

Au Chi-wai 1-4 Cao Yupeng

Cao Xinlong 1-4 Zhou Yuelong

Lyu Haotian 4-1 Huang Jiahao

Graeme Dott 4-1 Pa Ruke

last 16

Li Yuan 1-4 Gary Wilson

Hu Hao 0-4 Anthony McGill

Liu Chuang 4-1 Guan Zhen

Rouzi Maimaiti 3-4 Liang Wenbo

 

Scott Donaldson 1-4 Xiao Guodong

Luo Honghao 1-4 Chen Zifan

Cao Yupeng 0-4 Zhou Yuelong

Lyu Haotian 4-2 Graeme Dott

quarter finals

Gary Wilson 1-4 Anthony McGill

Liu Chuang 2-4 Liang Wenbo

Xiao Guodong 4-0 Chen Zifan

Zhou Yuelong 1-4 Lyu Haotian

semi finals

Anthony McGill 3-4 Liang Wenbo

Xioa Guodong 3-4 Lyu Haotian

final

Liang Wenbo 4-0 Lyu Haotian

centuries

Gary Wilson - 136, 123, 121, 117

Stuart Bingham - 128, 113

John Higgins - 124, 106

Luo Honghao - 131

Zhang Anda - 129

Tian Pengfei - 126

Zhou Yuelong - 120

Anthony McGill - 113

Xiao Guodong - 109

Li Yujin - 106

Liang Wenbo - 104

Mark Selby - 103

Lyu Haotian - 100

Mei Xiwen - 100

Qiu Yalong - 100